Bratislavský
šermiarsky
klub

Kontakt

Bratislavský Šermiarsky Klub
Ferdinanda Martinenga
 
Tréningy sú na:
Dubová 1
 
Administratívna adresa:
Martinengova 16, Bratislava 811 02
 
IČO: 30842484 
DIČ: 2021654910 
Reg.č.MV VVS/1-900-90-509.1 
Zo dňa: 1999-12-30 
Bank.spoj. VÚB Bratislava
Č. účtu: SK40 0200 0000 0000 31738112
 
Predseda BŠK :
 
Ing.Miroslav Baránik
0905 711 667
 
Tréneri :
 
 Ing. Pavol Bottan
 
Mgr. Štefan Cipár
0903 322 711
 
Ján Cipár
0911 322 711
 
Ing. Marian Linder