Bratislavský
šermiarsky
klub

Tréningy

Tréningy prebiehajú v telocvični ZŠ Dubová 1 počas školského roka vždy v pondelok od17,00 do 21,00

                                                                                                                    stredu  od 17,00 do 21,00

                                                                                                                     piatok od 17,00 do 20,00

Pre začiatočníkov je potrebná len halová športová obuv s pevnou podrážkou (žiadne jarmilky), tepláky a tričko.

Členské na sezónu 2016/17...