Bratislavský
šermiarsky
klub

Pokračujeme vo vzdelávaní sa :))

Vytvorené: 11/11/2016 - 08:08

V dňoch 4.-6.11.2016 sme absolvovali ďalší blok trénerského školenia, tento raz v Košiciach, pod vedením skúseného Anatolyia Hereya, zaslúžilého trénera Ukrajiny.
Ako hovorí on sám, sme ako hubka - nasávame informácie:))
#bsktrainers