Bratislavský
šermiarsky
klub

Tréningy

Tréningy prebiehajú v telocvični ZŠ Dubová 1 počas školského roka vždy v    pondelok od 17,00 do 21,00

                                                                                                                     stredu od 17,00 do 21,00

                                                                                                                     piatok od 17,00 do 20,00

Pre začiatočníkov je potrebná len halová športová obuv s pevnou podrážkou (žiadne jarmilky), tepláky a tričko.

Členské na sezónu 2017/2018