Bratislavský
šermiarsky
klub

Vianočný turnaj.

Vytvorené: 12/17/2015 - 09:45

Ďakujeme všetkým obetavým rodičom , ktorí sa podieľali na organizácii. V kategórii začiatočníkov zvíťazila Violka Košťálová, medzi mladšími žiakmi a žiačkami získala prvenstvo veľmi dravým výkonom Gabika Michálková a víťazstvo medzi staršími žiakmi a žiačkami neušlo Nataške Cipárovej. Všetkým želéme veselé a príjemné sviatky a stretneme sa po prázdninách 11.1.2016.

V piatok 18.12.2015 sme sa stretli na poslednom tréningu v roku 2015. Vianočný turnaj bol síce organizovaný ako súťaž pre detské kategórie, s diplomami, vecnými cenami no šermiarske výkony tentoraz neboli rozhodujúce, hlavnými výhodami boli stretnutia s priateľmi v uvoľnenej atmosfére a dobrá nálada s výborným občerstvením.